Spill video
Lysgården

LYSGÅRDEN,

en del av nye Trondheim

Vi er en nasjon av ingeniører, derfor mener klimastatus.no at Norge har gode muligheter til å klare klimautfordringene.

 

-Lysgården er et eksempel på norsk og tysk ingeniørkunst, sier prosjektleder i Kjeldsberg Ida Stokkan.

 

Lysgården blir Nord-Europas mest moderne kontorbygg når det står ferdig sommeren 2019. Veidekke bygger, mens Siemens leverer det tekniske rammeverket.

Les mer om hva klimaforskerne mener må til her.

-Bygget er fylt opp av teknologi som skal gjøre arbeidsdagen sikker og behagelig for dem som er så heldige å få jobbe her.

- Lysgården lager scenarier over hvordan det blir brukt, for å estimere framtidig rett bruk av energi. Og alt dette skjer uten at det går på bekostning av komfort eller trivsel i arbeidshverdagen.

Lys er byggets bærende element. Lysgården er konstruert slik at dagslyset benyttes optimalt.
Lysgården tar i bruk lys på en innovativ måte. Fasaden vil spektakulært endre seg i løpet av døgnet og gjennom årstidene.

Leietakere som flytter inn er Veidekke, DNV GL og Sweco, og nå er det kun 4. etasje som er ledig.

- Lysgården passer for firma som vil jobbe i et bygg alle vet hvor er, smiler Stokkan.

 


 Det går inflasjon i å hevde at man er verdens beste eller verdens første. På Sluppen i Trondheim hevder man ikke. Lysgården blirverdens mest moderne kontorbygg når det står ferdig i 2019.Den 12.06.18 tok Ida Stokkan over stafettpinnen som ny prosjektleder for Lysgården. Hun fortalte litt om status for bygget som skal stå ferdig om under ett år. 

 

- Alt av betongarbeid er nå ferdig, og Veidekke ligger i henhold til planen når det gjelder fremdrift. I ferien vil det foregå montasje av glasstaket over Lysgården, hvor det forventes tett tak i løpet av august. 

 

- I Lysgården skal vi etablere Microshades som er en ny type solavskjerming med nesten usynlige mikrolameller integrert i glasset. Fordelen med denne type teknologi er at den stopper over 90 prosent av solens uønskede oppvarming, men lar lyset slippe gjennom glassfasaden. Det første vinduet med Microshades ble montert denne uken, og det ser veldig bra ut!

 

- Teknologileverandør Siemens ligger godt an når det gjelder digitaliseringspakken for bygget, og på grunn av nye og innovative løsninger i prosjektet får vi mange forespørsler om å holde innlegg om Lysgården for tiden. Det er veldig gøy, og viser at vi har lyktes med å satse på fornyelse og nytenking. 

 

- I tillegg til Veidekk og Sweco har vi nå skrevet kontrakt med DNV GL som går inn som leietaker i 3. etasje. Vi står da igjen med 4. etasje, samt noe mindre areal på plan 1 som pt. ikke er utleid, men vi har stor tro på at bygget skal være fylt opp ved ferdigstillelse.-Lysgården blir noe vi aldri har sett før i Skandinavia, Siemens mener endog i hele verden, forteller en stolt Ole Petter Bjørseth, administrerende direktør i Kjeldsberg.

 

Lysgården blir det aller første bygget hvor Siemens får benytte all tilgjengelig teknologi fra verdenskonsernet. Bygget blir helt bryterløst og styres via en app.

Appen viser deg som gjest hvor møtet ditt er. Appen klargjør møterommet med rett lys, luftkvalitet og varme. Appen er en del av en kunstig intelligens som er unik for Lysgården. Den baserer seg på en nyutviklet teknologi fra Siemens som heter Mindsphere.

Mindsphere er koblet på vær, strøm og trafikk. Mindpshere vet hvor mange som er på jobb og hvor mange som skal komme på besøk, og bruker akkurat så mye energi som trengs.

-Miljøgevinsten ved at bygg bruker energi intelligent er udiskutabel. Hos oss vil til og med stikkontaktene slås av når de ikke trengs, sier Bjørseth.

Når Lysgården står ferdig vil det syntes godt fra E6.

-Bygget passer for firmaer som vil vise Trondheim hvor de har kontor. HUS Arkitekter har foruten å ha tegnet et fantastisk bygg, klart på en energinøytral måte å lage fasaden slik at den skifter i takt med lyset ute. Bygget heter ikke bare Lysgården, det skal også være det!

Sluppen blir i 2018 helt annerledes enn i 2017. Austmann flytter inn, Faktry er lansert, Kraftbygget relanseres, og i 2019 står Lysgården ferdig.En av grunnene til at Kjeldsberg har vært her siden 1856 og kommer til å være spreke i 2056 er noe vår eier Francis Kjeldsberg formulerte for en del år tilbake. Hans sa: Tradisjon må ikke være å ta vare på asken, men å bevare ilden. Sluppen er vår ild, sier en engasjert Bjørseth.

Les hele artikkelen

LEDIGE LOKALER

Bygget er på seks etasjer med en mindre sokkel mot vest

Hver kontoretasje er på 1850 m2 brutto og har muligheter for varierte løsninger tilpasset et hvert behov fra 80 til 180 arbeidsplasser.

Fra hovedtrappen når man ut til alle byggets deler via ganglinjer som enten kan gå fritt gjennom et åpent kontorlandskap eller skjermes som korridorer avhengig av behov. Lysgården er for bedrifter som vil synes. Jobber du i Lysgården kommer alle til å vite hvor du jobber. 

Kjeldsberg, Veidekke, Sweco og DNV GL flytter inn i Lysgården. Nå har vi kun ledig i fjerde etasje. Etasjen gir meget stor fleksibilitet når det gjelder utforming av kontorløsninger og møterom, en mulig løsning er vist nedenfor.

Ønsker du å vite mer om

LYSGÅRDEN

Se prospektet

KONTAKT OSS

om du har spørsmål

Kontaktskjema
Personvernerklæring

Vi er opptatt av å ivareta personvernet til våre brukere.  I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid.

1. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg og til administrasjon av henvendelser. Informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjema.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn og e-postadresse. Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre brukere.

3. HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? 
Kilden til opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet.

4. HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER OG INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?
Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).Vi bruker:Analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår brukes.Informasjonskapsler knyttet til markedsføring av våre produkter og tjenester.
Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

5. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi vil innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

6. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?
Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om deg til de personer som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre underleverandører og andre samarbeidspartnere, se også punkt 7 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. 

Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

7. HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Vi vil kunne benytte leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre leverandørsystemer. Dette skjer kun hvor det er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. 

Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med kjøp/bruk av den aktuelle tjenesten/produktet. 

Personopplysninger vil for øvrig ikke bli delt med andre.

8. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes.

Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg. 

9. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?
Du skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Dette skrivet er derfor tilgjengelig på vår nettside, og viser med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn.

Som registrerte har du rett til:

å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg
å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering
å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss
å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger
å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

10. HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER? 
Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. 

Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. 

Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.
Lukk 

Ida Stokkan
Prosjektsjef
Tlf: 970 14 722
E-post: ida.stokkan@kjeldsberg.no

SLUPPEN

er nye Trondheim

Trondheim er over 1 000 år gammel. Det er en by vi er glad i og som vi skal ta vare på. Derfor bygger vi en ny del på Sluppen. 

Ambisjonene for byggene og området er skyhøye. Stålgården Nord ble i fjor tildelt Eiendomsprisen 2015. Cafè Aksen er en perle av en kafe som serverer håndverk i glass og på tallerken.

Det er lett å komme til Sluppen med bil, buss og sykkel. Å spasere fra Solsiden tar 45 minutter. 
Å sykle tar 15 minutter. Bussavgangene er hyppige.

Tilgjengeligheten bedres ytterligere ved ferdigstillelse av nye Sluppen bru, Byåsentunellen og nytt Sluppenkryss. Når disse elementene er på plass vil Sluppen være et komplett kollektivknutepunkt som binder sammen trafikken mellom nord, sør, øst og vest.